วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ และห้องน้ำคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผก 9145 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อผงเคมีดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถไถเพื่อเกรดเกลี่ยขยะที่ตกค้างบริเวณปากบ่อขยะ อบต.บัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สปสช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขต 3250 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับสีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง