องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
 


โครงการค่ายสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำโครงการค่ายสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับวัดเวฬุวัน นำโดยนายกำธร สิทธิจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์พระอธิการ สุชาติ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งนี้ให้ผู้ดูแลสามารถปฎิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านหรือที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วัดเวฬุวัน บ้านดงเย็น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2022-09-13
2022-09-07
2022-09-06
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-03
2022-07-28