องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม...
  โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปภร. ประจำปีงบประมาณ พ....
  โครงการค่ายสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒...
 

 
วีดิทัศน์ ศอตช. ชุด ธรรมภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครั


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2556
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์/โทรสาร 043-306951
EMAIL : admin@tambonbuayai.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign