องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ส.ค. 2565 ]22
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]40
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ก.ย. 2563 ]29
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]30
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]28
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ก.ย. 2560 ]30
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]29
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ก.ย. 2558 ]28
9 ข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 27 ต.ค. 2557 ]31
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 [ 8 ต.ค. 2556 ]35
11 ข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 [ 8 ต.ค. 2556 ]30