องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 10 ส.ค. 2565 ]27
2 ประสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 ส.ค. 2565 ]20
3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]77
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]74
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]63
6 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]61
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศ ก.กลาง [ 27 เม.ย. 2565 ]63
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศ ก.ทจ. [ 27 เม.ย. 2565 ]59
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]63
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]60
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน [ 19 เม.ย. 2565 ]59
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]57
13 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 เม.ย. 2565 ]57
14 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 11 เม.ย. 2565 ]68
15 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 11 เม.ย. 2565 ]71
16 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ นำเสนอนโยบาย No Gift Policy [ 11 เม.ย. 2565 ]63
17 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 เม.ย. 2565 ]52
18 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 เม.ย. 2565 ]58
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 (จากระบบ e-PlanNACC) [ 8 เม.ย. 2565 ]56
20 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7