องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2564 ]8
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 21 เม.ย. 2564 ]24
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 21 เม.ย. 2564 ]25
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 21 เม.ย. 2564 ]24
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 21 เม.ย. 2563 ]25
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 21 เม.ย. 2563 ]31
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 30 ก.ย. 2562 ]23
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]27