องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ๑. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 15 มี.ค. 2566 ]14
2 ๒. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]11
3 ๓. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]12
4 ๔. นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]16
5 ๕. รายงานผลระบบการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]13
6 ๖. แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและแผนประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]9
7 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]26
8 แผนควบคุมภายในประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]27