องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ก.พ. 2566 ]0
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 ต.ค. 2565 ]0
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 ส.ค. 2565 ]0
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ส.ค. 2565 ]0
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 พ.ค. 2565 ]0
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]0
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ก.พ. 2565 ]0
8 กำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2565 ]0
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓ [ 28 ธ.ค. 2563 ]21
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]18
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยที่ 1- 4 /2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]20
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]25
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]25
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]22
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]22