องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปภร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปภร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากท่านปริวาส ชัยเลิศ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปภร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วยนายกำธร สิทธิจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมาชิก อปภร. จำนวน ๖๐ คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น ศูนย์ อปภร. อำเภอน้ำพอง สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง โรงพยาบาลน้ำพอง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. บ้านขาม ในวันที่ ๗-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2022-09-13
2022-09-07
2022-09-06
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-03
2022-07-28