องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
 


พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดยนายกำธร สิทธิจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ และนายบุญธรรม จันทะวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

2022-09-13
2022-09-07
2022-09-06
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-03
2022-07-28