องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่    เอกสารประกอบ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ