องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ