องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายกำธร สิทธิจันทร์
  ตำแหน่ง +
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 043-306951
  อีเมล์ +  admin@tambonbuayai.go.th
 
  ชื่อ +

 นายสถิตย์  ศรีเชียงสา

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 043-306951
  อีเมล์ +  admin@tambonbuayai.go.th
   
 
  ชื่อ +

จ.อ.ฐนโรจน์ ทาสีดานิธิโรจน์

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 043-306951
  อีเมล์ +  admin@tambonbuayai.go.th
 
 
  ชื่อ + นายปิยะพงษ์ แยงคำ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 043-306951
  อีเมล์ +  admin@tambonbuayai.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวไข่มุก  พรจำศิล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 043-306951
  อีเมล์ +  admin@tambonbuayai.go.th
 
  ชื่อ + นายอนุกุล  สิทลี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 043-306951
  อีเมล์ + admin@tambonbuayai.go.th
   
  ชื่อ + นางณสิกาญจน์   ทาสีดานิธิโรจน์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 043-306951
  อีเมล์ + admin@tambonbuayai.go.th