องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ก.พ. 2567 ]2
2 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 20 พ.ย. 2566 ]13
3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]18
4 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 10 ต.ค. 2566 ]22
5 แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 2 ต.ค. 2566 ]16
6 รายงานการควบคุมภายใน ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2566 ]8
7 ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]40
8 ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]53
9 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ส.ค. 2566 ]63
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 7 ส.ค. 2566 ]60
11 แก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับที่๒) [ 26 ก.ค. 2566 ]61
12 ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม แก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี ๒๕๖๖ [ 21 ก.ค. 2566 ]54
13 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 18 ก.ค. 2566 ]40
14 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 14 ก.ค. 2566 ]67
15 "บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม"  [ 1 มิ.ย. 2566 ]39
16 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 18 พ.ค. 2566 ]33
17 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 เม.ย. 2566 ]57
18 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]56
19 สถิติการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66) [ 5 เม.ย. 2566 ]47
20 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) [ 3 เม.ย. 2566 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9