องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
งานกิจการสภา และรายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓
 
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ