องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
งานกิจการสภา และรายงานการประชุมสภา


กำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

เรื่อง การกำหนดวันเริ่มต้นและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

และกำหนดวันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

กำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ