องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
งานกิจการสภา และรายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ